Kuantum ve Maddenin Gerçeği Zamansızlık ve Kader Modern Fizik Parçacık Fiziği ve Yoktan Yaratılış Diğer

Modern Fizik ve Doğadaki Simetri Sanatı

İnsan ruhu, düzenden ve estetikten zevk alacak şekilde yaratılmıştır. İçinde yaşadığımız gezegenimiz de, insanın yaratılışına en uygun ve ruhuna en çok hitap edecek şekildedir.

Etrafımıza baktığımızda, gördüğümüz her görüntü ruhumuza çok büyük bir zevk verir.

Bir ağacın yapraklarına bakmaktan, gökyüzünü izlemekten, denizdeki dalgaları seyretmekten çok büyük keyif alırız.

Baktığımız hiçbir yerde, gözümüzü rahatsız edecek bir görüntüyle karşılaşmayız. Alacalı bulacalı, rengi ya da şekli belli olmayan hiçbir şekil yoktur. Her yer renklerle dolu olmasına karşın, muazzam bir çeşitlilik ve estetik hakimdir.

Dikkatli bir göz, açık bir şuur ile bakanlar için evrenin her yeri Yaratılış delilleri ile doludur.

Doğadaki simetri sanatı, bu yaratılış delillerinin en görkemlilerinden biridir.

simetri

Simetrik bir yapı inşa etmek, çok büyük uğraş ve emek ister. Mimarlar, tasarımı üzerinde günlerce çalışır. En küçük hesaplamalar santim santim ölçülür ve ayarlanır. Son derece hassas ölçümler yapılır ve ortaya bir plan çıkar. Bu planı, üç boyutlu gerçek haline dönüştürebilmek için işçiler harıl harıl çalışır. Büyük bir dikkat ve hassasiyet isteyen bu çalışma günler, haftalar, aylar hatta kimi zaman yıllar sürer.

Ve bu emeğin ardından, son derece estetik özelliklere sahip simetrik bir yapı ortaya çıkar.

Tek bir yapı için harcanan vakit ve emek düşünüldüğünde, Allah'ın Yaratması'nın ne denli eşsiz ve üstün olduğu çok daha iyi anlaşılır.

Doğada, inşa ettiğimiz yapılardan çok daha estetik bir simetri mevcuttur. Allah, doğadaki her canlının rengini ve şeklini, içindeki en küçük yapıtaşına kadar benzersiz bir simetri ile yaratmıştır.

Örneğin; kelebekler gerçek birer tasarım harikasıdır. Bir kelebeğin tam ortasına dikey bir ayna koyarsak; kelebeğin yansıyan görüntüsü ile kendisinin aynı olduğunu görürüz.

Güneşi merkezinden istediğimiz bir açıyla döndürdüğümüzde, yine aynı güneşle karşılaşırız.

Altıgen bir kar tanesini belli açılarla döndürdüğümüzde yine aynı desen karşımıza çıkar...

Bütün bunlar bizim doğada ve evrende gördüğümüz temel simetri örnekleridir.

Hayvanlardaki ayna simetrili desenler, çiçeklerdeki dönme simetrisi gibi örnekler, tüm canlılığın tek bir Yaratıcı'nın yaratmasıyla var olduğunun delilidir.

Bu simetriyi oluşturan sistemleri incelediğimizde, daha da hayranlık uyandırıcı bir durumla karşılaşırız.

Doğadaki tüm bu sanat ve ahenk, çok küçük atomların biraraya getirilmesi ile meydana gelmektedir. Ancak; aralarındaki mesafe çok uzak olan bu atomların, doğru konumlara getirilmesiyle düzgün bir şekil elde etmek mümkün olur.

Hücreler doğru zamanda doğru şekilde bölünmeli ve doğru proteinleri üretmelidirler ki, yaptıkları işin çok üzerindeki ölçeklerdeki sanat gözüksün. Şüphesiz bu, her şeyi gören ve bilen Allah'ın yaratmasıdır.

Böylesine benzersiz bir sanatın tesadüfler sonucu kendiliğinden meydana gelmesi beklenemez. Tesadüflerin ve atomların şuurları ya da gözleri yoktur. İnsanın ruhuna neyin hoş geleceğini bilip, ona zevk verecek bir görüntü elbette ki yaratamazlar.

 

simetri simetri
Allah doğada simetrinin pek çok örneğini yaratmıştır. Kelebek kanatları, kar taneleri, insan ve hayvanın yüz ve vücudu, çiçeklerdeki desenler mükemmel simetrik yapılar barındırırlar. Bu simetrilerin ortaya çıkması bir mucizedir. Bu desenlerin meydana gelebilmesi için atom atom, molekül molekül hassas bir sanat işlenmiştir. Her bir atom ve molekül resmin doğru yerine yerleştirilmelidir. Bu da her bir canlı sisteminin bir bütün olarak  yaratıldığını gösterir.

Doğada gördüğümüz eşsiz simetri örneklerinin modern fizikte çok temel bir özellik olduğunu biliyor muydunuz?

Pek çok doğa yasasında simetrinin varlığı bilim adamlarını hayrete düşürmüştür. Yasalardaki bu olağanüstü düzenin çok çeşitli örnekleri vardır. Nobel ödüllü fizikçi Leon M. Ledermann ve Christopher T. Hill evrendeki simetri ile ilgili şunları demiştir:

"Evrenin her köşesi simetrilerle doludur. Örneğin evrende her şeyin çevresinde döndüğü bir merkez yoktur. Evrendeki her nokta diğerleri için güzel bir "merkez" olabilir. Çok daha önemli olan bir başka durum da, fizik yasalarının uzayda nerede olduğunuza bağlı olmadığıdır. Buna ek olarak, fizik yasaları bir kişinin uzaydaki yöneliminden de bağımsızdır. Örneğin, bir deney düzeneğini uzayda farklı bir yöne çevirmek onun sonucunu değiştirmeyecektir. Daha önce de gördüğümüz gibi fizik yasaları zamanla da ilgili değildir. Zamanın da, tıpkı uzayda olduğu gibi tercih ettiği özel bir an yoktur." 1

simetri

Emmy Noether adlı bayan matematikçi, simetriyle ilgili 20. yüzyılın en önemli çalışmalarından birini hazırlamıştır. Bu çalışma, 20 ve 21. yüzyıl fiziğinde çok önemli bir yol gösterici olmuştur. Atom ve atomaltı fiziğinde kaydedilen gelişmeler mikroalemin simetri yasaları ile donatıldığını göstermiştir.

Enerjinin Korunumu Bir Simetri Yasasıdır

Enerjinin korunumu en temel fizik yasalarındandır. Bu yasa bir sistemin toplam enerjisinin zamanla değişmeyeceğini söyler. Fizikçiler enerjinin korunumu ilkesini daha detaylı incelediklerinde, bunun fizik yasalarının farklı zamanlarda değişmemesi ile ilgili olduğunu buldular. Gerçekten de bir saniye önce ile sonrası arasında fizik yasaları değişmez.

Atomlar, atomu oluşturan parçacıklar hepsi de mükemmel matematiksel yasalara uygun bir şekilde hareket eder. Onlarda tecelli eden düzeni ise biz fizik yasaları olarak algılarız.

Bu, mutlaka üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur; çünkü tesadüfler düzenleri meydana getiremez. Tesadüfen meydana gelen sistemlerin, bir düzen ve istikrarla da devam etmesi söz konusu değildir. Muhakkak, bir yerde "tesadüfen" bozulacaktır.

Ancak, evrende olağanüstü güzellikte matematiksel bir yapı hakimdir. Bu mucizevi yapı ile ilgili Lederman ve Hill şunları söylemektedir:

"Aslında burada anlatmak istediğimiz asıl nokta, doğada şimdiye kadar gözlemlediğimiz tüm fenomenlerin derin bir matematiksel mantıkla örülü olduğudur. Görünüşe göre doğa matematiğin diliyle konuşmaktadır." 2

Unutulmamalıdır ki, doğada tecelli eden matematiksel sanat, taşın, toprağın, rüzgarın eseri değil; Allah'ın eseridir.

simetri
RESİM ALTI YAZISI: Değirmenlerde suyun hareket enerjisi kullanılabilir mekanik enerjiye çevrilir. Ancak bir sistemdeki toplam enerji, öncesi ve sonrasında aynıdır. Buna enerjinin korunumu ilkesi denir. Fizikçiler enerjinin korunumunun fizik yasalarının zamanla değişmemesi ile ilgili olduğunu bulmuşlardır. 3

 

Momentumun Korunumu Bir Simetri Yasasıdır

Klasik fiziğin temel yasalarından biri de "momentumun korunumu" adlı yasadır. Bu yasa, birbirleriyle etkileşim halinde olan cisimlerin kütle ve hız çarpımları toplamlarının, etkileşimden önce ve sonra aynı olduğunu belirtir.

Pek çok sahada geniş kullanım alanı olan bu ifade bilim adamlarının yaşamını kolaylaştırır. Bu yasadan yola çıkarak yapılan hesaplar sistemlerin çalışması ve olası neticeleri hakkında bize fikir verir.

 Ancak bu yasanın da varlığı şaşırtıcıdır. Çünkü fizikçiler farklı yerlerde, aynı fiziksel yasaların geçerli olmasının momentumun korunumu yasasıyla yakından ilişkili olduğunu buldular. 4 Normal şartlar altında, farklı yerlerde aynı fiziksel yasaların olması zorunluluğu yoktur. Ancak böyle olmasının, tıpkı simetrik desenlerde olduğu gibi güzel neticeleri vardır.

 

simetri
Top atışı sırasında ağır kütle de bir nebze olsun geriye doğru gider. Bu momentumun korunumu yasasının tipik bir örneğidir. Farklı hızlarda ve kütlelerde hareket eden cisimlerin kütle hız çarpımları korunur. Fizikçiler bu yasanın da bir simetri yasası olduğunu bulmuşlardır. Fizik yasalarının farklı yerlerde aynı çalışması neticesinde ise; biz böyle bir yasa varmış gibi hissederiz.

Açısal Momentumun Korunumu, Bir Simetri Yasasıdır

Buz pistinde dönen bi patenci, güneşin etrafında dönen gezegenimiz, kendi etrafında dönen bir topaç ... Bütün dönen cisimlerle ilgili yaratılmış bir kanun vardır. Bu, dönen cisimlerin açısal momentlerinin korunumu yasasıdır.

Örneğin dünyamız güneşin etrafında tam olarak çember şeklinde bir yörüngede hareket etmez. Aslında çemberin tepesinden bastırılmış bir şekle benzeyen elips şeklinde bir yörünge izler. Buna göre dünyamız bazen güneşe yakın hareket ederken bazen de uzak hareket eder. Ancak dönüş hızı, yakınken fazla uzak iken azdır. Bu sayede açısal moment adlı "fiziksel büyüklük" korunmuş olur.

Aynı şekilde kendi etrafında dönen patenciler dönüş eksenine yanaşan bir şekilde vücutlarının şekillerini değiştirdiklerinde giderek hızlanırlar.

simetri
Bir eksen etrafında dönerken, eksene doğru yanaştığınızda dönüş hızınız artar. Patenciler de bu tekniği kullanırlar. Buradaki sisteme açısal sistemin korunumu yasası denir. Fizikçiler bu ilginç sistemin farklı açılardaki yönelimlerimizde hep aynı yasalarla karşılaşmamız ile ilgili olduğunu buldular.

Bu, büyük bir mucizedir.

Çünkü etrafımızda ne yöne dönersek hep aynı fizik yasaları ile karşılaşmayabilirdik.

Ancak bunun böyle olması açısal momentumun korunumu adlı yasası ile karşılaşmamızı sağlar.

simetri

Dünyamızın yörüngesi üstten basılmış bir tür çember olan elips şeklindedir. Gezegenimiz güneşin etrafında döndürülürken güneşe yakınken hızlı, uzakken yavaş hareket eder. Bunun neticesinde açısal moment adlı fiziksel büyüklüğün aynı olduğu gözlenir.

Fizikçiler bu yasayı daha detaylı incelediklerinde, bunun evrende özel bir yönelim olmaması ile ilgili olduğunu buldular. 5

Başka bir deyişle, yönümüzü değiştirdiğimiz her durumda aynı fiziksel yasalarla karşılaşırız. Böyle bir zorunluluk olmamasına rağmen, bu şekilde bir düzen ve simetriyi biz açısal momentumun korunumu olarak algılarız. Şüphesiz bu, döneceğimiz yönü bir kader üzerine Yaratan ve her şeyi bilen Allah'ın Yaratmasıdır.

 

Görelilik Yasaları Simetri Yasalarıdır

Ünlü bilim adamı Albert Einstein'ın en ilginç bilimsel keşiflerinden biri de görelilik teorisidir.

Özel görelilik ve genel görelilik teorileri birbirlerine göre sabit ve ivmeli hızlarla hareket eden cisimlerin zaman ve mekan algısını açıklar. Bu fiziksel teoriler, zaman ve mekanın mutlak varlıklar olmadığını, algılayana göre değiştiğini söyler. Bu çok şaşırtıcı sonuçların dayandığı temel de; Allah'ın simetri sanatının tecellileridir

Fizikçiler burada iki simetri sanatı buldular.
Simetrilerden ilki fizik yasalarının hareket halindeki gözlemciler için değişmemesidir. Bu çok şaşırtıcı bir durumdur. Çünkü böyle bir zorunluluk yoktur. Allah hayranlık uyandıran mükemmel bir matematiksel yapıda olayları kaderimizde yaratmış ve bize de bir düzen içinde seyrettirmektedir.

Birbirinden çok farklı hareketler içinde olan insanlar aynı fiziksel yasalarla karşılaşırlar.

Ledermann, görelilik teorilerinin barındırdığı temel simetriyi şu şekilde belirtir:

"Daha sonra da göreceğimiz gibi, görelilik aslında Galileo ile başladı ve tamamıyla uzay ve zaman simetrileriyle ilgiliydi. Ne var ki Einstein'ın görüşleri daha moderndi: gerçek fizik yasalarını ortaya çıkarmak için her şeyin altında yatan bir doğallığın peşinde olan Einstein, bu arayışın sonunda, daha önce hiç kimsenin ulaşamadığı kadar derinlerde bulunan simetri prensiplerini keşfetti." 6

simetri

Tüm zamanların en büyük bilim adamlarından olan Einstein, "Dinsiz bilim topaldır." ve "Bütün yapmak istediğim Tanrının bu dünyayı nasıl yarattığını bilmektir. O veya bu fenofenle, bu veya şu elementin spektrumuyla ilgili değilim. O'nun düşüncelerini bilmek istiyorum. Gerisi detaylardır." sözlerinin sahibidir. 7 Einstein özel ve genel göreliliği keşfederken, sabit ve ivmeli hızlarla hareket eden kimseler için de aynı fiziksel durumların yaratıldığı gerçeğinden yola çıkmıştır.

Işığın Hızındaki Simetri

Özel görelilik teorisindeki bir diğer temel simetri ışığın hızı ile ilgilidir. Burada çok büyük bir mucize vardır: Birbirlerine göre farklı sabit hızlarda hareket eden gözlemciler ışığın hızını ölçmek isterlerse hep aynı sonuçla karşılaşırlar. Örneğin gözlemcilerden biri diğerine doğru bir fener tuttuğunda her ikisi de ışığın hızını aynı ölçer. Biri dururken diğerinin çeşitli hızlarda ona yaklaşması sonucu değiştirmez.

Ledermann bu konuyu şu şekilde özetlemektedir:

Einstein temel bir varsayımla işe başlamıştı; ışığın peşinden ne kadar hızlı gidersek gidelim onu her zaman aynı hızla hareket eder şekilde gözlemleyeceğiz. Bunu simetrinin diline çevirirsek, ışığın hızı tüm gözlemciler için aynıdır. 8

simetri
Görelilik teorilerinin şaşırtıcı sonuçları vardır. Bir zamanlar beraber yaşayan ikiz kardeşler birbirlerinden ayrılsınlar. Kardeşlerden biri yüksek hızlı ve ivmeli bir uzay yolculuğu yapsın. Bu kardeşler tekrar bir araya geldiklerinde yaşlarının aynı olmadığı gözükür. Bu şaşırtıcı gerçek zamanın da yaratılan ve algılayana göre değişen bir kavram olması ile ilgilidir. Buradaki deneyin bir benzeri atom saatleri ile yapılmış ve bu gerçek ispatlanmıştır.

Uzay ve Zamanın Bükülmesi
Einstein'ın bulduğu bir başka ilginç simetri yasası kütleli cisimlerle ivmeli hareket eden cisimlerin birbirleriyle aynı fiziksel yasaları göreceğidir. Bunun çok ilginç neticeleri vardır. Uzay ve zamanın kütleli cisimler yakınında bükülmesi bu fiziksel yasayla ilgilidir.

simetri
Uzay-zaman kütleli cisimlerin yanında bükülür. Bunun neticesinde ışık güneşin yakınından geçerken bükülür. Ayrıca zaman da kütleli cisimlerin yanında daha yavaş akar. Bu çok ilginç ifadeler evrendeki simetri yasaları ile ifade edilir.

 

Kuvvetlerdeki Simetri Yasaları

20. yüzyılın başında atomun elektron ve çekirdekten meydana geldiği bulundu. Çekirdek, proton ve nötronlardan oluşmaktadır. Elektronu atoma bağlayan kuvvet, elektromanyetik kuvvettir. Atom çekirdeğini birarada tutan kuvvet ise; güçlü nükleer kuvvettir. Radyoaktif bozulmalardan sorumlu kuvvet ise zayıf nükleer kuvvettir. Bunların haricinde de kütleli cisimler arasında da kütle çekim kuvveti vardır.

Tek bir atomun var olabilmesi için dört kuvvete ihtiyaç vardır. Bu kuvvetlerden birinin olmaması durumunda, atom (madde) var olmaz.

Atomun içindeki parçacıklar, fiziksel kuvvetlerle iletişim halindedir. Bu iletişimi şöyle örneklendirebiliriz. Bir sınıfımız olsun. Sınıfın içinde de belli sayıda öğrenci olsun. Bu öğrencilerin yerlerini, verdiğimiz bir emirle değiştirelim. İşte parçacıklar ile fiziksel kuvvetler arasındaki ilişkide böyledir. Bu dört kuvvet, parçacıklara emirler vererek, yerlerini değiştirmelerini sağlarlar. Parçacıklar da, kuvvetlerden gelen komuta göre hareket ederler. Ayrıca modern fizik, kuvvetlerin parçacıkların kimliklerini de değiştirdiğini göstermiştir. Parçacıkların kimliklerinin değiştiği sistemin de simetri yasaları çerçevesindedir. 9

Bu muazzam bir düzen örneğidir. Parçacıkların, kuvvetlerden gelen emirlere itaat etmesi ve emirleri hatasız olarak algılayıp uygulamaları hayranlık uyandırıcıdır.

Elbette ki bu emirler Allah'ın kudretinin tecellileridir.

simetri
Resim Altı Yazısı: Şekildeki cismi çeşitli açılarda döndürüp yere bırakırsak yine aynı görüntü ile karşı karşıya kalırız. Fizik kuvvetleri de buna benzer.

Güçlü Nükleer Kuvvet ve Simetri

Atom çekirdeği, artı elektrik yüklü protonlardan ve nötron adlı yüksüz parçacıklardan meydana gelir.

Çekirdekte protonlar birbirlerine çok yakın olduklarından elektriksel olarak birbirlerini itmeleri gerekir. Ancak bu durumda, çekirdeğin var olması söz konusu olmaz. Bu nedenle, çekirdekte çok özel bir düzen yaratılmıştır. Allah, çekirdeği daha kararlı kılmak için güçlü nükleer kuvvet denilen bir kuvvet var etmiştir.

Güçlü nükleer kuvvet kısa mesafelidir. O yüzden etkilerini günlük hayatta direk olarak görmemiz mümkün değildir.

Çekirdeği oluşturan proton ve nötron adlı parçacıklar da, başka parçacıklardan oluşmaktadır. Bu parçacıkların adı; kuarklardır. Nasıl ki elektronların ve protonların artı ve eksi yükleri varsa; kuarkların da vardır. Ancak kuarkların 2 değil 3 çeşit yükü bulunur. Kuarkların yüklerine "renk yükü" adı verilir. Bunlar, mavi, kırmızı ve yeşil renkleri ile ifade edilir. 10

 

simetri simetri
Üç kuarkın bir araya gelmesiyle, protonlar oluşur. Bu kuarklar, gluon isimli kuvvet taşıyıcı parçacıklarla birbirlerine bağlanırlar.

Kuvvetler, bozon adlı taşıyıcı parçacıkların madde parçacıkları arasındaki iletişimini sağlarlar.

Güçlü nükleer kuvvetin taşıyıcı parçacıkları gluonlardır. Gluonlar 8 çeşittir. Bu sayı tam da kuarklar arasında renk dönüşümlerini sağlayan simetri dönüşümlerine denk gelmektedir. 11

Zayıf Nükleer Kuvvet ve Simetri

Zayıf Nükleer kuvvet radyoaktif bozunumlardan sorumludur. Atomaltı parçacıkları başka atomaltı parçacıklara dönüştürür. Bu simetri grupları, ikili gruplar halindedir. Bunları, birbirine dönüştürmek için 3 tip kuvvet taşıyıcısı vardır.
Bu kuvvetin de etkili olduğu parçacıkların bir tür simetri grubu oluşturduğu tespit edilmiştir. 12
simetri
Atomaltı parçacıkların radyoaktif bozunumundan sorumlu olan zayıf nükleer kuvvet simetri yasalarına uyar. Bu kuvveti taşıyan parçacıklar SU(2) adlı simetri grubunun üyeleridir.

Elektromanyetik Kuvvet ve Simetri

Elektromanyetik kuvvetin de bir tür simetri grubu olduğu anlaşıldı. En basit simetri grubu olan bu yapıda, yüklü parçacıklar foton adında kuvvet taşıyıcıları yayar veya emer. Yüklü parçacık bu işlemden sonra yok olur ve yerine aynı tipte ama farklı enerji seviyesinde bir parçacık yaratılır. 13
simetri
Elektronlar foton yayıp emebilirler. Bu işlem neticesinde yok olurlar ve yeni enerji seviyelerinde tekrar yaratılırlar. Yüklü parçacıkların dünyasını anlatan elektromanyetik kuvvetin de simetri yasaları çerçevesinde hareket ettiği bulunmuştur. Bu kuvvet U(1) adlı en basit simetri grubunun elemanıdır.

 

Atomaltı Parçacıklar ve Simetri

İlerleyen teknolojik imkanlarla, atomun içi dikkatle incelendiğinden beri fizikçiler küçükler aleminde olağanüstü bir zenginlikle karşılaşmışlardır.

Önceleri proton, nötron ve elektron gibi çok az sayıda parçacık olduğunu sanan fizikçiler, yüzlerce yeni parçacıkla karşılaşmışlardır. Bu parçacıkların pek çoğu, çok kısa sürede yaratılıp yok edilmektedir.

1950 ve 1960'lı yıllarda bilim adamları parçacık dünyasının çeşitliliği içinde hayranlık uyandıran bir keşif yapmışlardır. Parçacıkların fiziksel özelliklerini inceleyen bilim adamları bu parçacıkların simetrik gruplar oluşturacak şekilde yaratıldıklarını fark etmişlerdir.

Bu gruplara Sekizliler, Onlular gibi isimler vermişlerdir. Hatta bu simetrik yaratılışın genel bir kaide olması halinde henüz ortada böyle bir parçacık yokken önceden omega eksi (?-)adlı bir parçacığın olabileceğini tahmin etmiştirler. Fiziksel özelliklerinin detaylarına kadar tahmin edilen bu parçacık 1964 yılında gerçekten keşfedilmiştir. 14

 

simetrisimetri
Sekizliler gruplarını gösteren resim. Parçacıklar çeşitli fiziksel özelliklerine göre gruplandırdıklarında simetrik gruplar içinde yer aldıkları görüldü.

 

simetri
Bir diğer ilginç simetrik şekil Onlular olarak adlandırılır. Bu şekil ortaya çıktığında en altta yer alan parçacık henüz keşfedilmemişti. Fizikçiler, simetrinin olması halinde bu parçacığın da fiziksel özelliklerini önceden hesaplamışlar ve nitekim 1964 yılında da aynı tahmin ettikleri özelliklerde olan bu parçacığı keşfetmişlerdir. Onlular simetrik grubunun bu son elemanı, 1964 yılında Brookhaven Ulusal Labaratuvarlarında tespit edilmiştir. 15

 

Sonuç

Evrendeki ahenk ve düzen, barındırdığı mükemmel matematiksel sistemle birlikte yaratılışın açık bir delilidir. Hiç bir zorunluluğu olmamasına rağmen atomlar, atomaltı parçacıklar ve bütün evren bu mükemmel düzene uyar ve itaat ederler.

Allah, nefes kesen bir şekilde dekore edilmiş bir evdeki gibi bütün evreni en küçüğünden en büyüğüne kadar simetri yasalarıyla donatmıştır. Bu O'nun kudretinin yüceliğini ve sanatının üstünlüğünü gösterir. Nitekim bir Kuran ayetinde Allah buyurmuştur:

 

... Elbette Allah, kendi emrini yerine getirip-gerçekleştirendir. Allah, her şey için bir ölçü kılmıştır. (TALAK SURESİ / 3)

Allah, evrendeki bütün sebep-sonuç ilişkilerini Yaratan’dır. Bu gerçek; “Rabbini görmedin mi, gölgeyi nasıl uzatıvermiştir? Eğer dilemiş olsaydı onu durgun kılardı. Sonra biz güneşi ona bir delil kılmışızdır.”  (FURKAN SURESİ / 45) ayetiyle de bildirilmiştir.

Fizik yasalarını Allah'ın kudretinin haricinde -Allah'ı tenzih ederiz- düşünenler büyük bir cehalet içindedir. Kuran'da, bu tür kimselerin düştüğü durum şöyle bildirilmiştir:

"Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, Allah'ın kendileri hakkında hiç bir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Hüküm, yalnızca Allah'ındır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur, ancak insanların çoğu bilmezler."   (YUSUF SURESİ / 40)

 

Kaynak:

 

1 Leon M. Ledermann ve Christopher T. Hill, Symmetry and the Beatiful Universe, İngilizcesinden Çeviri: Simetri ve evrenin görkemli güzelliğini anlamak, Güncel Yayıncılık, Mayıs 2005, Sayfa 77

2 Leon M. Ledermann ve Christopher T. Hill, Symmetry and the Beatiful Universe, İngilizcesinden Çeviri: Simetri ve evrenin görkemli güzelliğini anlamak, Güncel Yayıncılık, Mayıs 2005, Sayfa 80-81

3 Leon M. Ledermann ve Christopher T. Hill, Symmetry and the Beatiful Universe, İngilizcesinden Çeviri: Simetri ve evrenin görkemli güzelliğini anlamak, Güncel Yayıncılık, Mayıs 2005, Sayfa 87
İlgili Metin:
Hatırlarsanız teoremin uygulandığı bir örneği daha önce görmüştük; fizik yasalarının zaman içindeki simetrisi ya da değişmezliği bizi enerjinin korunumu yasasına götürmekteydi.

4 Leon M. Ledermann ve Christopher T. Hill, Symmetry and the Beatiful Universe, İngilizcesinden Çeviri: Simetri ve evrenin görkemli güzelliğini anlamak, Güncel Yayıncılık, Mayıs 2005, Sayfa 120-121
İlgili Metin:
Daha önce de gördüğümüz gibi, fizik yasalarının uzaysal ötelemeler karşısında değişmez olduğu deneysel bir olgudur. Bu çok güçlü bir ifadedir. Bu, fizik yasalarının sürekli bir uzaysal öteleme simetrisine sahip olmaları demektir. Uzayın sürekli olarak öteleme simetrisine sahip olduğu hipotezi, fizik yasaları açısından, uzayın bir noktasının diğer noktasına eş olduğunu söylemekle aynı şeydir.

5 Leon M. Ledermann ve Christopher T. Hill, Symmetry and the Beatiful Universe, İngilizcesinden Çeviri: Simetri ve evrenin görkemli güzelliğini anlamak, Güncel Yayıncılık, Mayıs 2005, Sayfa 137
İlgili Metin:
Yaşadığımız dünyada fizik yasaları dönmeler karşısında da değişmezdir. Noether teoremine göre, dönme simetrileriyle ilgili korunum yasası, açısal momentumun korunumu yasasıdır.

6 Leon M. Ledermann ve Christopher T. Hill, Symmetry and the Beatiful Universe, İngilizcesinden Çeviri: Simetri ve evrenin görkemli güzelliğini anlamak, Güncel Yayıncılık, Mayıs 2005, Sayfa 94

7 The Expanded Quotable Einstein, Princeton University Press, 2000 p.202
Metnin İngilizcesi
I want to know how God created this world. I am not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know his thoughts. The rest are details. (The Expanded Quotable Einstein, Princeton University Press, 2000 p.202)

8 Leon M. Ledermann ve Christopher T. Hill, Symmetry and the Beatiful Universe, İngilizcesinden Çeviri: Simetri ve evrenin görkemli güzelliğini anlamak, Güncel Yayıncılık, Mayıs 2005, Sayfa 195

9 The Force of Symmetry, Vincent Icke, Cambridge University Press, 1995, Sayfa 177-178
İlgili Metin:
The process of invoking a symmetry group to derive the properties of a boson field coupled to a fermion multiplet proceeds as follows. First, we identify or postulate a set of N fermions that are observed, or expected, to act as a 'fundamental' multiplet. The number N is called the dimension of a symmetry group G, and the set of fermions is an N-plet under G. Second, we suppose that an operation taken from the group G, when applied to a member of the multiplet, turns this into some other member. Thus, the gooup elements serve to transmute one fermion into another. Every transmutation is interpreted as being due to the emission or absorption of a field boson ...

10 The Force of Symmetry, Vincent Icke, Cambridge University Press, 1995, Sayfa 208
Renk yükleri yalnızca bir adlandırmadır. Üç çeşit yük gerçekten de renk bilgisi taşımaz.

11 Güçlü nükleer kuvvet SU(3) adlı simetri grubu ile tariff edilir. Gluonlar bir parçacığa etki ettiğinde onların renk yüklerini değiştirirler. 8 gluon bütün renk yükleri arasındaki dönüşümleri sağlar.

12 The Force of Symmetry, Vincent Icke, Cambridge University Press, 1995, Sayfa 219-223
Zayıf nükleer kuvvet SU(2) adlı simetri grubu ile tarif edilir. W+, W-  ve W0  adlı 3 kuvvet taşıyıcı parçacık kuarkları birbirine. Yine aynı parçacıklar elektronlar ile nötrüno adlı parçacıkları birbirine dönüştürür.

13 The Force of Symmetry, Vincent Icke, Cambridge University Press, 1995, Sayfa 178
Buradaki simetri grubu U(1) olarak adlandırılır. Bu grup yalnızca tek bir yüklü parçacığa etki eder. Parçacık foton adlı kuvvet taşıyıcı parçacık yayarak ya da onu emerek tekrar aynı türde ama farklı enerji seviyesinde bir parçacığa dönüşür.

14 Fundamental Forces of Nature, The Story of Gauge Fields, Kerson Huang, World Scientific Publising Co. Pte. Ltd., 2007, Sayfa 159, 161

15 Fundamental Forces of Nature, The Story of Gauge Fields, Kerson Huang, World Scientific Publising Co. Pte. Ltd., 2007, Sayfa 159, 161