Kuantum ve Maddenin Gerçeği Zamansızlık ve Kader Modern Fizik Parçacık Fiziği ve Yoktan Yaratılış Diğer

Yeni Atom Fiziği

Yeni fiziğin en büyük özelliği kendiliğinden var olan bağımsız evren modelini bir kenara bırakması oldu. Küçüklükten aldığımız telkinlerle algılarımız dışında maddi bir varlığın olduğunu dair bir düşünceyle şartlandırılmışızdır. Gerçekte ise tamamen metafizik bir dünya ile karşı karşıyayız. Günümüzde bu konuyu anlaması geçmiş yüzyıllardaki gibi zor değildir. Çünkü teknoloji ve bilim, maddenin hakikatını çok rahat anlaşılır düzeye indirmiştir.

Rüyalarınızda da bir dünya ile muhatapsınızdır. Uyandığınızda ise sizce bu maddi olarak var olan dünyanın kaybolup gittiğini görürsünüz. Modern fiziğin geldiği nokta tamamen rüya görme ve uyanmadaki durum ile aynıdır. Tekrar belirtmekte fayda var ki, bu hal 80 yıldır modern fizikte ders kitaplarında son derece normal karşılanan bir durum halini almıştır. Buna göre rüya görme modern fizikte gözlem yapılmasına benzer. Uyanmamız ise gözlem yapılmadığında parçacıkların adeta buharlaşarak kaybolmasına benzer.

ruya
Rüyalarınızdaki dünya uyanmanızla kayboluverir. Modern fiziğe göre de atomaltı parçacıklar gözlem yapılmadığında yok olurlar. Bu son derece ilginç keşif materyalizme çok ağır bir darbe vurmuştur.

Nobel Ödüllü bilim adamı Gerard’t Hooft modern fiziğin bu şaşırtıcı keşfi ile ilgili gerçeği şu şekilde itiraf etmektedir
Kuantum mekaniği kuralları öylesine iyi işlemektedir ki, onları yadsımak mümkün değildir. Werner Heisenberg, Paul Dirac ve diğer pek çok fizikçinin keşfettiği dahiyane yöntemlerle, genel kurallar daha da geliştirilip güçlendirildi. Bununla birlikte, Einstein ve Erwin Schrödinger gibi kuantum mekaniğine katkı yapmış diğer öncüler, bu yoruma karşı daima ciddi itirazlarda bulundular. Evet iyi çalıştığı kesin, ancak elektron tam olarak nerede, x noktasında mı, yoksa y noktasında mı? Kısaca, gerçekte nerede? Formüllerimizin arkasına saklanan gerçek nedir? Eğer Bohr’a inanırsak böyle bir gerçeği aramak anlamsız. Üzerinde durmamız gereken gerçekler, kuantum mekaniğinin kendi kuralları ve dedektörler kullanılarak yapılan gözlemlerdir.

Günümüzde çoğu araştırmacı Bohr’un pragmatik yaklaşımı ile aynı görüştedir. Tarih kitapları Bohr’un Einstein’ın yanlış olduğunu kanıtladığını yazar. 1

Gözlem yapılmadığında atom seviyesinde maddenin bir hayal gibi kaybolduğu gerçeğini meşhur fizikçi Oppenheimer ise şu şekilde ifade ediyor:
Eğer elektronun konumu aynı kalır mı diye sorsak (gözlem yapmadığımızda), hayır demek zorundayız. Eğer elektronun konumu zamanla değişiyor mu diye sorsak, hayır demek zorundayız. Eğer elektron hareketsiz dinleniyor mu diye sorsak, hayır demek zorundayız. Eğer elektron hareket mi ediyor diye sorsak hayır demek zorundayız. 2

Örneğin bir elektron birinci gözleminizde sağ yanınızda, ikinci gözleminizde de sol yanınızda bulunuyorsa modern fizik bu iki gözlem arasında elektronun yok olduğunu söyler. Halbuki siz günlük hayatta aldığınız telkinlerle hiç görmesiniz de, bir şekilde elektronun gözlemler arasındaki vakitte belli bir yol takip ederek ilerlediğini düşünürsünüz. Ancak modern fizik bunun doğru olmadığını söyler. Bu son derece şaşırtıcı söylem hayali bir fikir değildir. Bu yaklaşık 80 yıldır atom fiziğinde çalışanlar için teknik bir söz halini almıştır. Fizikçi Dennis Overbye’nın  “Bir elektron gözlemlenene dek var olmaz” sözünü buna örnek olarak verebiliriz. 3
Mikrodünyadaki bu ilginç özelliği fizikçi Michael A. Morrison şu şekilde tarif ediyor:
İsteksizce de olsa şu sonucu kabul etmek zorundayız ki mikroskopik parçacıkların yörüngeleri ( izlediği bir yol ) yoktur. 4
Yine kuantum fiziğinin kurucularında Pauli elektronları atomların etrafında dönen maddi cisimlermiş gibi düşünme alışkanlığını terk etmek gerektiğini şu sözleriyle ifade ediyor:
Sabit durumdaki elektronlara normal kinematikteki gibi yörüngeler atfetme alışkanlığını bırakmak zorunludur. 5

Aynı konuda Overbye “ Bohr bir defasında, ‘kuantum kuramını ilk kez duyup da çileden çıkmayan kişi, neden bahsedildiğini anlamamıştır’ yorumunda bulunmuştu.” Heisenberg de, bir atomu gözümüzde nasıl canlandırmamız gerektiği sorusuna şu yanıtı vermişti: “Hiç denemeyin.” 6 Bu sözüyle Heisenberg maddenin hakikatının materyalistlerin düşlediği gibi olmadığı gerçeğini söylüyordu.

Kaynak:


1 Maddenin Son Yapıtaşları, Gerard’t Hooft, Tübitak 7. Basım Aralık 2003, Sayfa 20-21

2 http://www.thebigview.com/spacetime/uncertainty.html
Orijinal Metin:
"If we ask, whether the position of the electron remains the same, we have to say no. If we ask, whether the position of an electron changes with the course of time, we have to say no. If we ask, whether the electron is in a state of rest, we have to say no. If we ask, whether the electron is in motion, we have to say no."

3 Hemen Her Şeyin Kısa Tarihi, Bill Bryson, Boyner Yayınları, Şubat 2005, 2.Baskı, Sayfa 129

4 Understanding Quantum Physics, A User’s Manual, Michael A Morrison, Prentice-Hall Inc. , Sayfa 10
Metnin İngilizcesi:
We are forced, however reluctantly, to conclude that microscopic particles do not have trajectories

5 The Philosphy of Physics, Roberto Torretti, Cambridge University Press, 1999, Sayfa 319-320
Metnin İngilizcesi:
One must renounce the practice of attributing to electrons in the stationary states trajectories that are uniquely defined in the sense of ordinary kinematics.

6 Hemen Her Şeyin Kısa Tarihi, Bill Bryson, Boyner Yayınları, Şubat 2005, 2.Baskı, Sayfa 129