Kuantum ve Maddenin Gerçeği Zamansızlık ve Kader Modern Fizik Parçacık Fiziği ve Yoktan Yaratılış Diğer

Kuantum Fiziği Materyalizmi Reddeder İdealizmi Doğrular

Felsefe tarihi boyunca iki ana cepheleşme olmuştur. Bunlardan ilki, maddeyi mutlak varlık olarak kabul eden materyalizmdir. Diğeri maddenin bir algılar alemi olduğunu söyleyen idealizmdir. Varlığa dair bütün bilgimizi 5 duyudan edindiğimiz için ve bizim bu beş duyu dışına çıkmamız mümkün olmadığı için dışarıda bağımsız sabit bir maddeler alemi olduğu düşüncesi tamamen bir iddia niteliğindedir. Hiçbir somut delile dayanmaz. Yanlızca bir zan olarak kalmaya mahkumdur. Esasen dışarısı deyimini de konunun anlaşılması için kullanıyoruz. Dışarısı olarak adlandırdığımız şey de tamamen içimizdedir. Bu durum tıpkı rüyalarımıza benzer. Ancak 20. Yüzyılda bu büyük gerçeğe, bilimsel olarak da şahit olduk. Kuantum fiziği, delilleriyle materyalizmin temel kabulü olan madde mutlaktır varsayımını kökünden yıktı. Gözlemciyi, yani algılayanı, merkezi konuma yerleştirdi.  

Yukarıda da değindiğimiz gibi, özellikle eski zamanın fizikçilerinin bu tür içinden çıkılmaz çelişkileri yaşamalarının sebepleri, realist felsefeye olan gizli bağlılıkları idi. Kendiliğinden var olan bağımsız maddi varlıklar kabulünden yola çıkıldığında insanları Allah, böyle çelişkilerle dolu bir dünyayla karşılaştırıyor. Halbuki dünyayı size izlettirilen bir algı gibi düşündüğünüzde bu çelişkilerin hepsi kayboluyor. Modern fizik de günümüzde bu görüşü bilimsel olarak ispatlıyor. Nitekim bu gerçeği meşhur bilim adamı David Ruelle şu şekilde yorumlamıştır:
Son bölümde incelediğimiz kuantum mekaniğinin iskeletini oluşturan kavramsal çerçevede doğrudan fiziğe ilişkin olarak söylediğimiz tek şey bu mekaniğin olayların olasılık derecelerini saptamaya yarayan kuralları içerdiği idi. Sonuç olarak kuantumun olasılıkçı bir teori olduğunu, ama “A” ve “B” olaylarını ele almasına karşın “A” ve “B” olayının varlığını kabul etmediği için standart olasılık teorilerinden ayrıldığını belirttik. 1

Yine Henry Stapp bilimin geldiği noktayı şu sözleriyle anlatır:
... Bütün bu materyalistik teorilerin artık yanlış olduğu biliniyor. Tecrübelerimizi yapısını anlamak için gerekli altyapıyı vermiyorlar. 2

Dünya çapında yankı uyandıran “Hemen Her Şeyin Kısa Tarihi” adlı kitabıyla Bill Bryson ise şöyle demiştir:
Fizikçilerin daha derinlere indikçe keşfettiklerini anladıkları dünyada, elektronlar yörüngeler arasına hiç uğramaksızın bir yörüngeden diğerine atlayabildiği gibi, madde de, Massachussetts Teknoloji Enstitüsü’nden Alan Lightman’ın sözleriyle “yine ivedilikle kaybolmak kaydıyla”, yoktan var olabiliyordu. 3

Materyalizmin günümüz bilimi tarafından çürütüldüğü ve temel bütün varsayımlarının iflas ettiği gerçeğini teorik fizikçi Amit Goswami ise şu şekilde belirtmektedir:
Materyalist realizmin temel önermesi artık tutmuyor. Klasik determinizm, yerellik, güçlü nedensellik ve epifenomenalizm (bilincin maddi süreçlerin neticesi olduğu iddiası) yerine kuantum mekaniği, olasılık ve belirsizliği, dalga-parçacık tamamlayıcılığını, yerel olmayışı ve de özneler ve nesneler karışımını önermektedir. 4
Sıradaki konu bilim tarihinin en ilginç keşiflerinden biridir. Bu ilke hem yeni fiziğin sunduğu temel kavramların farklı bir dille ifade ediliş şeklidir hem de klasik fizikten beslenen kimi ateist akımların susmasına sebep olmuştur.

 Kaynak:

1 Rastlantı ve Kaos, David Ruelle,  Tübitak Yayınları 6. Basım, Sayfa 96

2 http://sts.lbl.gov/~stapp/answers4.txt
All of these materialistic-type theories are now known to be false: they provide no adequate basis for understanding the structure of our experience.

3 Hemen Her Şeyin Kısa Tarihi, Bill Bryson, Boyner Yayınları, Şubat 2005, 2.Baskı, Sayfa 129

4 The Self-Aware Universe, Amit Goswami; Türkçe Baskısı Kendini Bilen Evren, Amit Goswami, Ruh ve Madde Yayınları, Ekim 2003, Sayfa 107.