Kuantum ve Maddenin Gerçeği Zamansızlık ve Kader Modern Fizik Parçacık Fiziği ve Yoktan Yaratılış Diğer

Hayalet Alternatifler

Çift yarık deneyi gibi deneyler maddenin hayal mertebesinde yaratıldığını çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Elektron, proton ve nötron gibi en temel parçacıklar birbirlerini ve hatta kendilerini yok ediyor gibi görünmeleri teknik dilde paralel hayalet gerçekliklerin üstüste binmesi olarak da yorumlanır. Meşhur fizikçi ve bilim yazarı Paul Davies tarafından bu durum, şu şekilde ifade edilir:
Kuantum fiziğinin tuhaf kurallarına göre, yol bilgilerinin eksikliği şizofrenik bir dünyaya sebebiyet verir. Bu durumda her iki alternatif bir tür hibrit gerçeklikte birlikte var olurlar. Yani, hangi fotonun hangi yolu izlediği bilinmediği takdirde, dünyayı her iki potansiyel gerçekliğin bir tür hayaletimsi üstüste düşüşü olarak görmek zorundayız. Bu yalnızca olan biten gariplikleri zihinde canlandırma yönlendirme yolu değildir, fakat gerçek fiziksel etkilere sebebiyet verir. Örneğin iki alternatifin ikisinin birden sonuca etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani “1 numaralı foton yukarı yoldan gider ve 2 numaralı foton alt yoldan gider” seçeneği ile “1 numaralı foton aşağı yoldan gider ve 2 numaralı foton yukarı yoldan gider” seçeneği aynı şekilde sonuca etkili olur. Çünkü bu hayaletimsi alternatifler birbirine eklenir ve öyle neticelere sebebiyet verirler ki tek başlarına bu alternatiflerin etkilerinden farklıdırlar. Bu süreç “kuantum girişimi” olarak bilinir. 1

Gözlem yapılmadığında fotonların izlediği yolları hayaletimsi alternatifler olarak adlandırılmasının sebebi aslında bu tür yolların gerçekten izlendiğinin söylenememesidir. Hayalet olarak yapılan adlandırmalar gerçekte bu fotonların hiçbir somut maddi varlıklarının olmadığını anlatmaktadır. Bu sözler, modern fiziğin ulaştığı teknik gerçeklerdir. Bilim adamlarının yaşadığı şokun arkasında yatan büyük gerçeklerdir.

20. yüzyılda modern fizik tamamen metafizik bir dünyada yaşadığımızı ortaya koydu. Nitekim Stephan Hawking bilimin ulaştığı bu gerçeği şu sözleriyle itiraf eder:
Bu yaklaşım Heisenberg, Erwin Schrödinger ve Paul Dirac’ın 1920’de, Newton’un mekaniklerini yeniden gözden geçirerek, belirsizlik ilkesine dayanan ve kuvantum mekaniği denilen yeni bir kuram geliştirmelerine yol açtı. Bu kuramda parçacıkların ayrı, iyi tanımlanmış konumları ve hızları artık yok. Bunun yerine parçacıklar, sadece belirsizlik ilkesinin sınırları içinde tanımlanabilen bir konum ve hız bileşimi olan, kuvantum durumuna sahipler. 2

Hawking’in de itiraf ettiği gibi karşımızda cisimlerin konumlarının, ve hızlarının olmadığı bir dünya vardır. Herhangi bir yerde bulunmayan bir ev, herhangi hızı olmayan bir araba ne anlama gelir? Bu onların yalnızca algımızda olduğunu gösterir. İşte mikroalem tamamen böyle bir dünyadır. Bu ilginç durumun modern fizikte kuantum dalga fonksiyonları adı verilen karmaşık fonksiyonlarca ifade edildiğini görmüştük. Bu matematiksel ifadeler maddenin algı mertebesinde yaratıldığının bir başka anlatımıdır. Matematiksel bu kavramlar hakkında meşhur bilim adamı Penrose şu itirafı yapar:

Bir sisteme ait farklı seçeneklerin, bunlara karşı gelen olasılıkların kompleks katsayılarla çarpılarak garip bir şekilde toplanmasıyla kuantum düzeyinde daima birarada olabilmeleri ne tür bir fiziksel gerçeklik tanımına yol açar? Bir çok fizikçi böyle bir tanım bulmaktan umutlarını kesmiş görünüyorlar. 3

Elbette bu gerçekler insanı derinden etkiler, bilim adamlarının sözlerine yansıyan bütün şok ifadeleri büyük gerçeğin habercisidir. Madde hayal ve vehim mertebesinde yaratılmıştır. Kuantum fiziğindeki gelişmeler maddenin hakikatını ortaya koymanın yanında zamanla da ilgili derin gerçekleri ortaya çıkarmıştır.

Kaynak:

1 About Time, Einstein’s Unfinished Revolution ,Paul Davies, Penguin Books, 1995, page 170
Metnin İngilizcesi:
According to the bizarre rules of quantum physics, this lack of information about the routing implies a schizophrenic world in which both alternatives coexist in a sort of hybrid reality. That is, without knowing which photon took which route, we have to regard the world as made up of both potential realities existing together in a sort ghostly overlap. This is not merely a way to visualize the weird goingson, but leads to real physical effects. For example, we can tell that the two alternatives “photon 1 takes the upper path, photon 2 the lower path” and “photon 1 takes the lower path, photon 2 the upper path” both contribute to the outcome, because these phantom alternatives adds together to produce results which are different from either alternative on its own – a process known as quantum interference”.”

2 A Briefer History of Time kitabının türkçe çevirisinden, Zamanın Daha Kısa Tarihi, Stephen Hawking, Leonard Mlodinow, Doğan Kitap, 4. Baskı, Ağustos 2007, Sayfa 74

3 The Emperor’s New Mind – Concerning Computers, Minds, and The Laws of Physics, Türkçe Çevirisi: Fiziğin Gizemi - Kralın Yeni Usu 2 Roger Penrose, Tübitak Yayınları, 9. Basım, Aralık 2003, Sayfa 116