Kuantum ve Maddenin Gerçeği Zamansızlık ve Kader Modern Fizik Parçacık Fiziği ve Yoktan Yaratılış Diğer

Bütün Bilimsel Teoriler Allah’ın Yaratılış Sanatındandır

Bu kitap boyunca modern fizikte yaşanan gelişmeleri, bu gelişmeler neticesinde doğan yeni bilim anlayışını ve bunun materyalist felsefeyi geçersiz kılışına şahit olduk. Modern fizikteki bu gelişmeler çok şaşırtıcı ve derin bilgileri bize anlattı. Bu bilgiler Allah’ın dünya için kaderde takdir ettiği kıyametten önceki ihtişamlı bir galası olan Altınçağ’a zemin oluşturan bilgilerdir. Burdaki bilgilerin anlatmak istediği temel gerçeği tarih boyunca peygamberler yakın çevrelerine bildirmişlerdir. Genelde gizli aktarılan bu bilgi, yine pek çok düşünürün akıl yoluyla da kavradığı bir gerçektir.

Bizler gölge varlıklarla muhatabız. Duyularımızla şahit olduğumuz dünya sinema perdesine düşen görüntülere benzer. Bütün bu algılarla çevrilmiş olmamız ve detaylardaki mükemmellikten dolayı varlıkların asılları ile muhatap olduğumuzu zannediriz. Yani aslında dokunduğumuzu düşündüğümüz bu kitaba aslında beynimizin içinde dokunuruz, içinde olduğumuzu zannettiğimiz oda ise aslında bizim zihnimizin içindedir.

laboratuvar
En ileri teknik aletlerle donatılmış olduğunu düşündüğünüz labartuvarlar aslında beyninizin içinde donatılmıştır. Allah beyne gelen elektrik sinyalini muazzam bir sanatla şekildeki görüntü olarak bize algılattırır. Bilim adamları da deneylerini beyinlerinin içinde yaparlar.
Ancak aslında hiç bu bilimsel gelişmelerden haberdar olmazsak da yine aynı gerçeklere ulaşabilirdik. Örneğin rüyalarda da şimdiki hayatımıza benzer bir hayatımız vardır. Rüyada da burada okuduğumuz bilgilere benzer bilgileri okuyabilir, çeşitli bilimsel gelişmelere şahit olabiliriz. Rüyalarda da birileri ısrarla algıladıkları varlıkların asılları ile muhatap olduklarını ileri sürebilir, hatta bunlarla ilgili bilimsel gözüken açıklamalar yapabilirler. Rüyalarda da elini sıkıca bir cisme sarıp ya da materyalistler gibi etrafında bulunan bir cisme tekme atıp şimdi bu gerçek değil mi diye sorabilirler ancak bu da gerçeği değiştirmez. Aynı bunun gibi maddeyi putlaştıran ya da gerçeğini anlatan bütün bilimsel teorileri de yine beynimizin içinde görürüz. Dolayısıyla ileride ve şimdi bu büyük gerçeğe yöneltilebilecek itirazların hepsi baştan geçersizliği anlaşılmış olarak yaratılmıştır. Bu itirazları yapanlar hiçbir zaman duyularının dışına çıkamayacaklar. Beyinlerinin içindeki dünya ile ilgili konuşmaktan başka ellerinde hiçbir imkanları olmayacaktır. Şahit oldukları her şeyi ruhlarında tıpkı rüyalarındaki gibi göreceklerdir.

Dediler ki: "Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herşeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın."
(Bakara Suresi, 32)